Osobitné oprávnenia

V súlade s §11d odstavec 4 a §77b  odstavec 10 zákona č. 129/2015 Z.z. zo 14 mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na tejto stránke budeme zverejňovať zoznam fyzických osôb, ktorí majú vydané platné osobitné oprávnenia.

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby Adresa trvalého pobytu                                           Evidenčné číslo oprávnenia  Druh činnosti 
Tibor Lelkes sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 01/2017 1
Alexander Zsidó sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  02/2017 2
Ladislav Bíber sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  03/2017 3
Alexander Zsidó sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  04/2017 3
Ladislav Bíber sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 05/2017 2
Alexander Zsidó sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 06/2017 2
Ladislav Bíber sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 07/2017 4
Alexander Zsidó sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 08/2017 4
Peter Ružička sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 09/2017 2
Zoltán Bíró sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  10/2017 2
Alexander Karsay sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  11/2017 2
Ĺudovít Serédi sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  12/2017 2
Imrich Tóth sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 13/2017 2
Alexander Zsidó sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 14/2017 2
Tibor Lelkes sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 01/2018 1
Ing. Alexander Patus sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 02/2018 1
Attila Kučera sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 03/2018 1
Ing. Alexander Patus sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 04/2018 2
Attila Kučera sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 05/2018 2
Alexander Zsidó sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 06/2018 3
Ladislav Bíber sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 07/2018 3
Tibor Lelkes sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 08/2018 1
Ing. Alexander Patus sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  09/2018 1
Attila Kučera sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  10/2018 1
Ing. Alexander Patus sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  11/2018 2
Attila Kučera sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby  12/2018 2
Alexander Zsidó sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 13/2018 3
Ladislav Bíber sa neuvádza bez súhlasu fyzickej osoby 14/2018 3

1=projektovanie

2=oprava a kontrola

3=zabudovávanie do stavby, oprava a kontrola

4=oprava a kontrola elektrického automatického ovládacieho a oneskorovacieho zariadenia pre plynové SHZ

fire protection division
British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
Pro Metheus Slovakia Co. Ltd. 2024